top of page

Løsninger

Industri

Lang levetid, kosteffektivitet og robusthet er kjennetegn som oppfyller kravene fra kunder innen industri. I tillegg kommer behovet for økt lysintensitet. Det er også viktig å ha flimmerfri og jevn belysning for å sikre mindre belastning på synet og derved bidra til bedre arbeidsmiljø.

Helseforetak

Bruk av LED belysning benyttes stadig oftere av helseinstitusjoner pga lavere utskiftings-takt, betydelig lengre levetid og mindre varmeutvikling. I tillegg gir LED større fleksibilitet enn tradisjonell belysning. 

 

Det er kritisk med tilstrekkelig belysning i fm diagnose, undersøkelser og operasjoner. I pasientrom vil det være behov for justerbar belysning for å bidra til best mulig pasientkomfort.

Varehandel

Enhver butikk har et unikt interiør. I tillegg til interilret er det et område der varer frenheves ved hjelp av lys, plassering og utstilling.

 

Det å benytte riktig belysning for å sikre best mulige presentasjon av de varer som selges anses å være vesentlig.

 

Butikkbelysning må ikke anses bare som en nødvendighet, men som et funksjonelt virkemiddel som bidrar til kommunikasjon mellom selger og forbruker.

Lagerlokaler

HID belysning som metllhalogen eller høyttrykksnatrium er svært ofte benyttet i høytlagere og varehus. Imidlertid gir denne løsningen to store utfordringer - stort forbruk av energi og dyrt vedlikehold. Bruk av LED teknologi bidrar til reduksjon på disse områdene.

 

Med en levetid på over 50 000 timer  vil utgifter til vedlikehold og utskifting av lys bli vesentlig redusert. En gjennomsnittlig LED armatur bruker cirka 80% mindre energi enn en tilsvarende HID lyskilde.   

 

Med gjennomsnittstemperatur på 230°C

vil HID belysningen bidra til at kjølesystemet starter ofte og for lange perioder. Noe som resulterer i ekstra kostnader. Derimot vil LED belysning holde en temperatur på under 50°C. Dette innebærer at det kan spares opp til 30% i utgifter til kjøling i tillegg til reduserte kostnader knyttet til belysning.

Parkeringsområder

Parkeringsgarasjer og -hus er krevende områder å belyse, og enda vanskeligere å sikre en kostnadseffektiv belysning. Men belysning er ansett å være en kritisk faktor for å sikre kosteffektiv drift og tilstrekkelig sikkerhet.

 

Mye av dette kan oppnås ved bruk av LED belysning som sikrer betydelig innsparing i drift og vedlikehold i forhold til tradisjonell belysning. LED belysning vil sikre flere år med vedlikeholdsfri drift og at forbruket reduseres med inntil 70-80% avhengig av produkt.

Offshore & Shipping

Eksplosjonssikret LED belysning designet spesielt for å benyttes i risikoområder - både innendørs og utendørs.

 

Den høye lyseffekten, lette vekt og design og varerte monteringsmuligheter gjør produktene velegnet i petroleumsnæringen, kjemisk industri, ombord på skip m m.

 

Det kan leveres ATEX og IECEx lyskilder med sertifikatyer for:

-  Gruppe IIA, IIB, IIC;

-  Sone 1, Sone2; Sone 21, Sone 22;

-  Temperatur klasse: T1 til T6 "Hazardous 

    Area Zones". 

 

bottom of page