top of page

Leverandør av LED  lys til grossister og installatører

Everlumen products are sold through wholesalers and installers.

Energieffektivt

 • Mindre varmeutvikling, dvs mindre behov for kjøling

 • Mindre forbruk

 • Mer lys

 • Lengre levetid

Miljøvennlig lys

 • Lavere forbruk

 • Mindre drivhusgasser

 • Uten kvikksølv

 • 100% resirkulebart

Mindre utgifter

 • Lavere strømregning

 • Mindre behov for utskifting

 • Mindre behov for vedlikehold

 • Mindre behov for kjøling

 • Direkte nedbetaling

1. Lavere kostnad

2. Miljøvennlig

3. Energieffektivt

Reduserte utgifter

Den lysemitterende dioden (LED), som er den mest energieffektive lyskilde i dag, er i stadig utvilking.  

 

LED belysning av god kvalitet har lenger levetid, er mer robust og tilbyr bedre lysutbytte en tilsvarende tradisjonelle lyskilder.

EUs Energi Direktiv

EU har som mål at det årlige energi-forbruket i Europa skal reduseres med 20% innen 2020.

 

EU har foreslått flere tiltak for å øke effektiviteten i alle ledd i energikjeden, dvs produksjon, distribusjon og forbruk.

Mindre varmeutvikling - Mer lys - Lavere kostnad.

Grønt lys Idag anses det å være allment kjent at mindre forbruk av energi gjør at LED belysning er bedre for miljøet, men LED belysning har også flere fordeler. På grunn av at LED belysning utvilker mye mindre varme vil romtemperatur reduseres med 1-2 grader. Dette innebærer redusert behov for bruk av kjøleanlegg som derved medfører reduserte kostnader og redusert utslipp av CO2. Videre benyttes det ikke kvikksølv i LED lyskilder. Med andre ord er LED lyskilder de mest miljøvennlige lyskilder som er tilgjengelig i dag.

 

Effektivitet LED lyskilder er ekstremt energieffektive og forbuker opp til 90% mindre strøm enn tilsvarende tradisjonelle glødelamper. 

På grunn av det lave forbruket har LED lyskilder blitt svært populære som belysning i fm bruk av solcellepanel.

 

Reduserte kostnader LED belysning benytter mindre enn 50% energi i forhold til tradisjonelle lyskilder, og dette bidrar til store besparelser. Videre spares det betydelige beløp i drift og vedlikehold som resultat i LED lyskildenes lange levetid.

 

LED lyskilder har fortsatt en betydelig høyere anskaffelsekostnad en tradisjonelle lyskilder som glødepærer, kompaktlysrør, lysstoffrør m m. Imidlertid er differansen fort inntjent i form av betydelig lavere lysregning. For eksempel vil kostnaden med å erstatte lysstoffrør i en døgnåpen butikk med LED lysrør være innspart innen 12 måneder.

 

De fleste LED lyskilder har en levetid på mer enn 50 000 timer mens glødepærer har en normal levetid på 1 500 timer. En LED lyskilde vil normalt ha en levetid på cirka 7 år ved konstant bruk før det er behov for utskifting. LED lyskilder har 2-5 ganger så lang levetid som lysstoffrør og ca 133 ganger lenger levetid en tradisjonelle glødepærer. Den lange levetiden vil bidra til en betydelig reduksjon i drift og vedlikeholdsutgifter i forhold til både glødepærer og lysstoffrør. For de vanligste LED lyskilder vil levetiden være:

 

 • 50,000 timer med 4 timer bruk per dag   = 34 års levetid

 • 50,000 timer med 8 timer bruk per dag   = 17 års levetid

 • 50,000 timer med 24 timer bruk per dag  =   6 års levetid

bottom of page